ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ