ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

κα. Ελένη Κασκίρη

Πρόεδρος
Πρώτος Εκτελεστικός Μηχανικός, Τμήμα Δημοσίων Έργων
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

κα. Ευγενία Παπαγεωργίου Καρακάννα

Αντιπρόεδρος
Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας
Νομική Υπηρεσία

κ. Φώτης Μάτσης

Μέλος
Εκτελεστικός Μηχανικός Τμήμα Δημοσίων Έργων
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έγων

κ. Δήμος Δημοσθένους

Μέλος
Εκτελεστικός Μηχανικός Τμήμα Δημοσίων Έργων
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έγων

κ. Κυριάκος Χατζηλαμπρής

Μέλος
Νομικός

κα. Μυρέλλα Μηλιώτου

Μέλος
Αρχιτέκτονας

κ. Στέλιος Γαβριήλ

Μέλος
Εργολήπτης

κ. Δημήτρης Στρούθου

Μέλος
Εργολήπτης

κ. Αναστάσης Αναστασίου

Μέλος
Εργολήπτης