ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

κα. Θέκλα Καδή

Πρόεδρος
Ανώτερη Εκτελεστικός Μηχανικός, Τμήμα Δημοσίων Έργων
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

κα. Ειρήνη Νεοφύτου

Αντιπρόεδρος
Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας
Νομική Υπηρεσία

κ. Αλέξης Αυγουστής

Μέλος
Εκτελεστικός Μηχανικός Τμήμα Δημοσίων Έργων
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

κ. Αλέξανδρος Πελεγκάρης

Μέλος
Εκτελεστικός Μηχανικός Τμήμα Δημοσίων Έργων
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

κ. Αναστάσης Χατζητοφής

Μέλος
Εργολήπτης

κ. Χάρης Ιωάννου

Μέλος
Εργολήπτης

κ. Νίκος Κάππελλος

Μέλος
Εργολήπτης

κ. Σωτήρης Νεάρχου

Μέλος
Δικηγόρος

κ. Μάριος Ποντίκης

Μέλος
Πολιτικός Μηχανικός