ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

κα. Ξένια Κλεόπα

Πρόεδρος
Ανώτερη Εκτελεστικός Μηχανικός, Τμήμα Δημοσίων Έργων
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

κα. Ειρήνη Νεοφύτου

Αντιπρόεδρος
Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας
Νομική Υπηρεσία

κ. Νικόλας Κωνσταντινίδης

Μέλος
Εκτελεστικός Μηχανικός Τμήμα Δημοσίων Έργων
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

κ. Δήμος Δημοσθένους

Μέλος
Εκτελεστικός Μηχανικός Τμήμα Δημοσίων Έργων
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

κ. Κυριάκος Χατζηλαμπρής

Μέλος
Δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος

κα. Κατερίνα Τζίτζου

Μέλος
Αρχιτέκτονας

κ. Βάσος Βασιλείου

Μέλος
Εργολήπτης – Πολιτικός Μηχανικός

κ. Μιχάλης Μιχαήλ

Μέλος
Εργολήπτης – Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός

κ. Αναστάσιος Αναστασίου

Μέλος
Εργολήπτης – Πολιτικός Μηχανικός