ΚΕΠΑ – Βιωματικά Εργαστήρια του Europass Κύπρου

Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως το Εθνικό Κέντρο Europass (ΕΚΕ) Κύπρου, διοργανώνει δωρεάν βιωματικά εργαστήρια διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών, ανοικτά προς κάθε ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενη.

ΚΕΠΑ – Βιωματικά Εργαστήρια του Europass Κύπρου