Κατάλογοι Εργοληπτών

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία στην ηλεκτρονική σελίδα του Συμβουλίου του μητρώου των Εγγεγραμμένων Εργοληπτών είναι σύμφωνα και με την τελευταία ενημέρωση της Ηλεκτρονικής Ιστοσελίδας και δύναται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Για το ακριβές μητρώο και για επιβεβαίωση των στοιχείων του μητρώου, ως επίσης και για περαιτέρω λεπτομέρειες και/ή διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με τα κατά τόπους γραφεία του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων.

 Κατάλογοι Εργοληπτών στην Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ανά Επαρχία

 

  • Κατάλογοι Εργοληπτών στην Κατηγορία ΤΕΧΝΙΚΑ ανά Επαρχία