ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ