ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ – ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ - ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

12